Deze website is uitsluitend voorbehouden aan beroepsbeoefenaren in Nederland.

Algemene informatie crswnp

Rhinosinusitis is een ontsteking van de neusbijholten; als dit langer dan 12 weken duurt, spreekt men van chronische rhinosinusitis. Dit kan de kans op neuspoliepen vergroten: er is dan sprake van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP). De aandoening kenmerkt zich door symptomen van neusblokkade (‘verstopte neus’), neusafscheiding/slijm in de keel, en pijn/drukkend gevoel in het gezicht. Soms hebben patiënten ook een verminderd reukvermogen of ervaren ze verlies van reukvermogen.

Wat is chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)?

 • Chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) is de combinatie van neusbijholteontsteking die ondanks behandeling langer duurt dan 12 weken en neuspoliepen
   
 • Door bijholteontsteking zwelt het slijmvlies in de bijholten op waardoor de neus verstopt kan raken en er slijmophopingen kunnen ontstaan
   
 • Neuspoliepen zijn goedaardige zwellingen van het neusslijmvlies
   
 • Neuspoliepen geven vaak klachten van neusverstopping en een verminderd reuk- en smaakgevoel; ook hebben patiënten vaak het gevoel dat ze verkouden zijn
   
 • Neuspoliepen kunnen door hun ligging in de neus de afvoer van slijm uit de neusbijholten belemmeren1,2
flipbeeld_neuspoliepen

Hoe ontstaat chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)?

CRSwNP kan voortkomen uit Type 2-inflammatie, gekarakteriseerd door interleukine 4 (IL-4), IL-5 en IL-13, en een nasale infiltratie van eosinofielen, mastcellen, basofielen en T-helper 2 (Th2) cellen; evenals mogelijke comorbiditeit met astma en allergische ziekten.[1-5]

Referenties
 1. Akdis CA, Bachert C, Cingi C, et al. Endotypes and phenotypes of chronic rhinosinusitis: a PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy Clin lmmunol. 2013;131(6):1479-1490.

 2. Gandhi NA, Bennett BL, Graham NMH, Pirozzi G, Stahl N, Yancopoulos GD. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. Nat Rev Drug Discov. 2016;15(1):35-50.

 3. Robinson D, Humbert M, Buhl R, et al. Revisiting type 2-high and type 2-low airway inflammation in asthma: current knowledge and therapeutic implications. Clin Exp Allergy. 2017;47(2):161-175.

 4. Stevens WW, Schleimer RP, Kern RC. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps. J Allergy Clin lmmunol Pract. 2016;4(4):565-572.

 5. Kato A. lmmunopathology of chronic rhinosinusitis. Allergol Int. 2015;64(2):121-130.

Symptomen

 • Verstopte neus
 • Neusafscheiding/slijm in de keel
 • Pijn/drukkend gevoel in het gezicht
 • Een verminderde/verlies van reuk- en smaakvermogen

Diagnose

De diagnose chronische rhinosinusitis wordt gesteld aan de hand van de klachten van de patiënt en op basis van lichamelijk onderzoek.

De diagnose neuspoliepen wordt vaak makkelijk gesteld met het blote oog (grotere en voor in de neus gelegen poliepen zullen makkelijk zichtbaar zijn) of met een neusendoscopie waarbij verder in de neus kan worden gekeken.1

Soorten behandelingen

 • De behandeling van chronische rhinosinusitis bestaat uit (lokale) corticosteroiden en neusspoelingen.2
   
 • Operatieve verwijdering van de neuspoliep(en) onder plaatselijke verdoving (dan verwijdert de KNO-arts het zichtbare deel uit de neus) of onder plaatselijke/algehele verdoving waarbij de KNO-arts de poliepen uit zowel de neus als de neusbijholten verwijdert.1,2
   
 • Ongecontroleerde neuspoliepen, die na verwijdering terugkomen en waarbij behandeling met systemische corticosteroïden en/of operatieve verwijdering onvoldoende helpt, kunnen worden behandeld met een biological. Momenteel zijn er 3 biologicals beschikbaar voor chronische rhinosinusitis met neuspoliepen, namelijk dupilumab, omalizumab en mepolizumab.

Producten en chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Bij chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) worden de volgende producten ter behandeling en ondersteuning gebruikt:

 • (Lokale) corticosteroiden en neusspoelingen
   
 • Operatieve verwijdering
   
 • Biologicals
   

Contact

Get in touch - dupixent
Wij staan klaar

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij zorgen dat u zo snel mogelijk geholpen wordt.

Referenties
 1. Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Patiënteninformatie neuspoliepen. 

 2. Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Richtlijn Chronische Rhinosinusitis en Neuspoliepen. Utrecht 2010.