Deze website is uitsluitend voorbehouden aan beroepsbeoefenaren in Nederland.

Voorlichting over diabetes en seksualiteit is essentieel voor het welzijn van mensen met diabetes. Deze educatie benadrukt de impact van diabetes op seksueel functioneren en biedt handvatten om eventuele uitdagingen aan te pakken.

Neem contact op

Get in touch - dupixent
Wij staan klaar

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij zorgen dat u zo snel mogelijk geholpen wordt.

MAT-NL-2400273-V1.0-04/24