Deze website is uitsluitend voorbehouden aan beroepsbeoefenaren in Nederland.

De Genetics Academy is ontwikkeld om uw genetische kennis op te frissen en bestaat uit verschillende e-learningmodules:

 1. Genetica de Basis
 2. Nefrogenetica
 3. Cardiogenetica
 4. Kindergenetica (verwacht)

Genetica de basis

Het doel van deze e-learning ‘Genetica: de basis’ is om uw genetische kennis wanneer u niet regelmatig met genetica in aanraking komt te verversen.

Genetica

Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Introductie
 2. Begintoets
 3. Hoofdstuk 1: Overerving
 4. Hoofdstuk 2: DNA diagnostiek
 5. Hoofdstuk 3: De klinisch geneticus
 6. Eindtoets
   

Na deze e-learning kan u:

 1. Het overervingspatroon van een aandoening bepalen en een stamboom tekenen met de afgesproken symbolen.
 2. De zes typen genetische varianten beschrijven met de correcte terminologie.
 3. Een juiste diagnostische test aanvragen bij het vermoeden van een genetische aandoening.
 4. Inschatten wanneer een patiënt doorverwezen kan worden naar een klinisch geneticus.

Geaccrediteerd voor 1 punt (ABAN)

Nefrogenetica

nefro_genetica

De cursus ‘Nefrogenetica’ is bedoeld om de nefroloog een overzicht te geven in de nefrogenetische diagnostiek. In de e-learning wordt door middel van casuïstiek inzicht gegeven in de detectie, vervolgdiagnostiek en de verwijsindicaties naar de klinisch geneticus bij patiënten met een nieraandoening met een mogelijke genetische component.

Leerdoelen:

 • Zijn (uiteenlopende en meest relevante) nieraandoeningen met genetische component besproken?
 • Bent u zich bewust van de toegevoegde waarde van de inzet van genetica?
 • Heeft u inzicht in detectie van mogelijke genetische component bij nieraandoeningen?
 • Weet u wat een nefroloog zelf kan aanvragen bij verdenking op een genetische nieraandoening?
 • Weet u wat de voorwaarden zijn van een aanvraag door nefroloog?
 • Weet u wat de doorverwijscriteria zijn naar de klinisch geneticus?
 • Heeft u een kort inzicht in de werkwijze en rol van de klinisch geneticus?

Geaccrediteerd voor 1 punt (NIV)

Cardiogenetica

Het doel van de e-learning ‘Cardiogenetica’ is om de cardioloog een overzicht te geven in de cardiogenetische diagnostiek. In de e-learning wordt door middel van casuïstiek inzicht gegeven in de verwijsindicaties naar de klinisch geneticus, diagnostiek en het familieonderzoek bij patiënten met een cardiomyopathie of aritmie met een mogelijke genetische component.

Cardiogenetics

Na afloop van deze e-learning:

 • Is de cardioloog zich bewust van de toegevoegde waarde van de inzet van genetisch onderzoek.
 • Weet de cardioloog wanneer gedacht moet worden aan een genetische oorzaak van een cardiomyopathie/aritmie.
 • Zijn de doorverwijscriteria naar de klinisch geneticus bekend.
 • Heeft de cardioloog inzicht in de werkwijze en rol van de klinisch geneticus.

Geaccrediteerd voor 1 punt (NVVC)

Contact

Get in touch - dupixent
Wij staan klaar

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij zorgen dat u zo snel mogelijk geholpen wordt.