Deze website is uitsluitend voorbehouden aan beroepsbeoefenaren in Nederland.

Rare Diseases Hero Banner

In deze webinar bespreken specialisten Folkert Asselbergs, Michelle Michels en Robin Nijveldt aan de hand van interessante praktijkcasuïstiek de uitdagingen van vroegdiagnostiek bij HCM.

Leerdoelen:

  • Differentiaaldiagnostisch denken bij HCM
  • Rode vlaggen bij het herkennen van HCM
  • De rol van beeldvorming en genetica bij het stellen van de diagnose
  • Weten wanneer en waar naartoe een patiënt moet worden doorgestuurd

Sprekers:

  • Prof. dr. Folkert Asselbergs, cardioloog UMC Utrecht
  • Dr. Michelle Michels, cardioloog Erasmus MC Rotterdam
  • Prof. dr. Robin Nijveldt, cardioloog Radboudumc Nijmegen

Neem contact op

Get in touch - dupixent
Wij staan klaar

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij zorgen dat u zo snel mogelijk geholpen wordt.