Deze website is uitsluitend voorbehouden aan beroepsbeoefenaren in Nederland.

Rare Diseases Hero Banner

Pim en de ziekte van Pompe is een voorlichtingsboekje voor kinderen. Dit boekje legt op een heldere manier uit wat de oorzaken van de ziekte van Pompe zijn en welke mogelijke symptomen daaruit kunnen voortvloeien op jonge leeftijd.

Het boekje is rijk geïllustreerd en makkelijk leesbaar voor kinderen.

pompe_pim