Deze website is uitsluitend voorbehouden aan de zorgverlener van Nederland

Wat is prurigo nodularis?

Prurigo nodularis is een chronische inflammatoire huidziekte die wordt gekenmerkt door intense jeuk, noduli en een sterk aangetaste kwaliteit van leven. De jeuk leidt tot krabben en huidlaesies die vooral geconcentreerd zijn in gebieden die gemakkelijk toegankelijk zijn voor krabben - bijvoorbeeld de armen en benen1.

De European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Task Force definieert PN als een afzonderlijke aandoening binnen het spectrum van pruritus op basis van de volgende kenmerken2:

 • De symptomen kunnen zich onafhankelijk van de onderliggende oorzaken van pruritus ontwikkelen.
 • PN wordt in stand gehouden door zowel de sensibilisatie veroorzaakt door de pruritus als het krabgedrag.
 • Het behandelen van een onderliggende oorzaak alleen kan onvoldoende verlichting bieden.

Hoewel PN een afzonderlijke ziekte is, kan het samengaan met andere aandoeningen2, zoals:

 • Atopisch eczeem
 • Chronische nierziekte
 • Diabetes
 • Hartfalen
 • Chronisch hepatitis B/hepatitis C-virus
 • HIV
 • Non-Hodgkin lymfoom

Hoe onstaat prurigo nodularis?

De primaire oorzaak van PN is onbekend, maar neurale en immunologische processen zijn mogelijke ontwikkelingsfactoren. Patiënten met PN hebben een hoge ziektelast en aanzienlijk verminderde kwaliteit van leven als gevolg van chronische pruritus en noduli, die vaak gepaard gaan met een branderige gevoel, steken en pijn.2-4

Symptomen en diagnose

De volgende 3 belangrijke tekenen en symptomen zijn nodig voor de diagnose PN 1,2,3:

Chronische pruritus gedurende ≥6 weken

Aanwezigheid van meerdere, jeukende laesies*

Bewijs van herhaald krabben, plukken of wrijven (bijvoorbeeld excoriaties en littekens)

* Definitie van jeukende laesies: geëxcorieerde, hyperkeratotische, schilferende en/of crusteuze papels en/of noduli en/of plaques.

Wat is de impact van prurigo nodularis op de kwaliteit van leven van patiënten?

Door de hoge intensiteit en frequentie van de jeuk bij PN, is de impact op kwaliteit van leven één van de hoogste onder de inflammatoire huidaandoeningen.11 Uit Europees onderzoek is gebleken dat de intensiteit van de jeuk door 49% van de patiënten als het meest belastende aspect van de ziekte wordt beschouwd, gevolgd door de zichtbaarheid van huidlaesies (21%) en bloedingen van laesies (21%).12

Patiënten met PN gaan gebukt onder slaapverlies, een hoge incidentie van depressie en een mogelijk hoger risico op zelfmoord.5,6 Naast verbetering van jeuk en huidlaesies werd verbetering van de slaap gerapporteerd als het derde belangrijkste therapeutische doel voor patiënten.6

Soorten behandelingen

De behandeling van PN vormt een therapeutische uitdaging, omdat er geen vaste richtlijnen zijn voor het beoordelen van een therapeutisch plan voor PN. De meeste behandelingen worden off-label gebruikt en er is ofwel onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid en bijbehorende bijwerkingen, ofwel een gebrek aan klinische studies naar sommige van deze stoffen.5-7

Enkele van de off-label opties om PN te behandelen zijn5,6:

Topicale behandelingen

Lichttherapie

Immunosuppressiva

Gabapentinoïden

Antidepressiva

Systemische neuromodulatoren

Omdat PN vaak therapieresistent is, lijden veel patiënten met PN jarenlang.8 Dupilumab is de enige biological die beschikbaar is voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige PN.9

Het International Forum for the Study of Itch (IFSI) adviseert om patiëntgerapporteerde uitkomsten (PRO's) te gebruiken als hulpmiddelen om de last en impact van psychosociale comorbiditeiten van PN te beoordelen. Deze PRO's (bijv. Dermatology Life Quality Index of Generalized Anxiety Disorder 7) zijn bedoeld als hulpmiddel bij het documenteren van de ziekte en het verloop van de behandeling.1

Recente PRO's, zoals de Prurigo Control Test (PCT), hebben aangetoond dat ze de communicatie tussen arts en patiënt kunnen verbeteren en kunnen zorgen voor een betere monitoring van PN. De PCT is een korte, gevalideerde vragenlijst met 5 vragen, die door patiënten zelf wordt ingevulde voor of tijdens een consult. Deze PRO is ontwikkeld door experts op dit gebied, in het Charité in Berlijn en het Universitair Ziekenhuis van Münster.10

Neem contact op

Get in touch - dupixent
Wij staan klaar

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij zorgen dat u zo snel mogelijk geholpen wordt.

Referenties
 1. Ständer S, et al. Itch. 2020; 5:e42.

 2. Elmariah S, et al. J Am Acad Dermatol 2021;84(3):747-760.

 3. Kwatra S, et al. N Engl J Med 2020;382(8):757-758.

 4. Zeidler C, et al. Dermatol Clin 2018;36(3):189-197.

 5. Yosipovitch G, et al. Nat Med 2023;29(5):1180-1190.

 6. Pereira MP, et al. Acta Derm Venereol 2021;101(2):adv00403.

 7. Todberg T, et al. Acta Derm Venereol 2020;100(8):adv00119.

 8. Aggarwal PV et al. Clin Exp Dermatol 2021;46(7):1277-1284.

 9. Dupixent SmPC 08/2024.

 10. Metz M, et al. JAMA Dermatol. 2024 Jan 17:e235519.

 11. Steinke S, et al. J Am Acad Dermatol. 2018;79:457-463

 12. Pereira MP, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020; 34: 2373–2383.

MAT-NL-2400287 - v1.0 - 04/2024